olet tässä
olet tässä
olet tässä
olet tässä
olet tässä

IDEA, KUVAT ja HTML:
Tuulia Kasonen 2006

SÄÄTÖ JA
INTERAKTIIVISUUS:
Jari Pellinen
ÄÄNET:
Roope Laasonen
RAHOITUS:
Suomen kulttuurirahasto

musiikki

Leiki kanssani ajatuksella internet-hermoverkosta,
joka ryhtyisi ajattelemaan sattumalta tapahtumien summana.

Tämän ajattelijan, jota kutsun nimellä ”Web Wide Wit”, hermosoluina
toimivat ihmiset,jotka käyttävät internetiä, käyttövoimana ja tiedon-
siirron apuna toimii sähkö ja muistina kotisivuihin koodattu tieto.
Leikitään vielä, että ”Web Wide Wit” olisi osa muiden maailmojen ajat-
televien hermoverkkojen ryhmää, yksilö.

Ihmisen yksilöllisyys (tai yksilöllisyyden harha) muodostuu 0,1 voltin
sähköpariston, hermoston avulla. Sensorinen, lyhytkestoinen ja pitkä-
kestoinen muisti luo kokonaisuuden, jossa on kapasiteettia internetin
verran. Muistin käyttöaste on alhainen, mutta erään teorian mukaan
hermosolujen muistia säilövät virtapiirit ovat syyllisiä tietoisuu-
teemme, yksilölliseen muistiin, ajatukseen.

Itsensä asettaminen pieneksi osaksi avaruutta - aivojen hermosoluksi -
on pohja, jolle tämä sivusto rakentuu. Jos ”Web Wide Wit” olisi yhtä
tietämätön aivojensa rakenteesta kuin me olemme omastamme, hän ei ehkä
ymmärtäisi, että käytämme internetiä omiin tarpeisiimme, muodostamme
kotisivuja ja olemme sähköisesti yhteydessä toisiin käyttäjiin ja pal-
velimiin. ”Web Wide Wit” saattaisi luulla, että hänen aivonsa ovat ra-
kentuneet vain hänen ajattelunsa mahdollistajaksi, eikä kukaan pystyisi
tuota harhaa vakuuttavasti kiistämään.

Voimme leikkiä, että pystymme tallentamaan ”Web Wide Wit”:lle muistoja
itsestämme, ehkä hän ei koskaan tätä sivustoa löydä tai osaa tulkita,
mutta koskaan ei voi tietää.

Mitä haluaisit ”Web Wide Wit”:n muistavan luojastaan, liikkuvasta liikut-
tajastaan, ihmisestä, sinusta? Kirjoita muisto muiden nähtäville valitse-
maasi hermosoluun. Välimuistissa voit tarkastella yksilöiden muistoja ja
klikata hyväksyvästi jos koet, että joku siellä olevista hermosoluista on
säilyttämisen arvoinen. Seitsemän klikkauksen jälkeen hermosolun lyhytkes-
toinen muisti täyttyy ja solu siirtyy pitkäkestoiseen muistiin varastoon
odottamaan ”Web Wide Wit”:iä.
Ajatella mitä kaikkea voi olla säilötty odottamaan omiin hermosoluihisi.